تبلیغات
❤دلتنگی هایم ♥ <

❤دلتنگی هایم ♥

سکوتی میکنم بالا تر از فریــــاد...

"دوســــت داشتنـــی تــریـن مـــوجود زمیــــن "


صـورتـت بعــضی وقتــا خســته و داغـــونه!
موهـــات بعــضی وقتـا نـامــرتـب و کثیـفه!
هیـکلت بعــضی وقتــا رو فــرم نیـسـت!
بعضـی وقتـا خیـلی لاغــر میــشی یـا خیــلی چــاق!
لباسات بعضـی وقتـا درسـت و حسـابی نیـســت!
بعضـی وقتـا حوصـله نـداری بـه خــودت بـرسـی!
پــس بـهـتره کسـی رو پــیدا کنــی که تو اینــجور موقــع هـا
 نـگــران کـم تـر شـدن دوســت داشتــه شـــدنت نباشی!!!
و تــو رو هــر جــور که هســتی....
"دوســــت داشتنـــی تــریـن مـــوجود زمیــــن بــدونه""
[ شنبه 22 شهریور 1393 ] [ 09:59 ب.ظ ] [ سحر علیزاده ] [ نظرات () ]